Išreikšti tarptautinę prekybą.

EUR-Lex - D - EN - EUR-Lex

EUR-Lex Access to European Union law

Pagal Reglamentą EB Nr. Statistika rengiama naudojant duomenis apie verslo charakteristikas ir importo bei eksporto duomenis. Kas dvejus metus ES šalys rengia prekybos importuojamomis ir eksportuojamomis prekėmis statistiką, suskirstytą pagal sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą.

išreikšti tarptautinę prekybą

Ši statistika yra rengiama naudojant importo ir eksporto įrašų, pateiktų muitinės deklaracijose, reprezentatyviąją imtį. Jei muitinės deklaracijoje nėra nurodyta eksporto sąskaitoje faktūroje nurodoma valiuta, reikalingiems duomenims rinkti turi būti organizuojamas tyrimas.

išreikšti tarptautinę prekybą

ES šalys išreikšti tarptautinę prekybą tikslais gali rinkti papildomus statistinius duomenis, jei tokie duomenys yra pateikiami muitinės deklaracijoje. Duomenų mainai Muitinės institucijoms nurodyti importo ir eksporto įrašų duomenys nacionalinės statistikos institucijoms turi būti perduoti per vieną mėnesį.

Tarptautinės ekonominės teisės samprata

Šiuose įrašuose turi būti pateikti būtiniausi statistiniai duomenys. Išorės prekybos statistikos perdavimas Europos Komisijai Eurostatui Mėnesinė statistika apie užsienio prekybą turi būti perduota Eurostatui per 40 dienų nuo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Jei statistika yra tikslinama, Eurostatui turi būti perduoti atnaujinti duomenys. Kokybės vertinimas Eurostatui perduodama statistika turi būti tiksli, atnaujinta, reikalinga, aiški ir prieinama naudotojams.

išreikšti tarptautinę prekybą

ES šalys Eurostatui privalo pateikti Eurostatui perduodamų statistinių duomenų kokybės ataskaitą, kad būtų galima įvertinti jų kokybę. Reglamentas taikomas nuo  m. Daugiau informacijos žr.

Pagrindiniai PPO principai Santrauka PPO susitarimai apima platų daugiašalės prekybos sričių spektrą: žemės ūkį, tekstilę, telekomunikacijas, bankininkystę, intelektinę nuosavybę ir daugelį kitų. PPO reguliuoja apie 97 proc. Visos valstybės narės siekia pagrindinių PPO tikslų — šalinti kliūtis, trukdančias laisvai plėtoti prekybą ir sukurti efektyviai veikiantį prekybos ginčų sprendimo mechanizmą. PPO vykdo funkcijas, kurios užtikrina laisvesnę prekybą, t.

ES statistinė teritorija: ES muitų teritorija, kaip apibrėžta Muitinės kodekse, ir Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijai priklausanti Heligolando sala. Muitinės deklaracija: muitinės deklaracija, apibrėžta ES muitinės kodekse. Skirtingos versijos yra rengiamos nuo  m. Ši konsoliduotą versija yra skirta tik informacijai.

medžiagos