Šiaurės airijos biologinės įvairovės strategija,

akcijų pasirinkimo sandoriai opciones sobre acciones

Šalys dar kartą patvirtina, kad už visos tarptautinės bendruomenės susirūpinimą keliančius sunkiausius nusikaltimus būtina bausti, o atitinkamai nacionalinio arba tarptautinio lygmens, įskaitant Tarptautinį baudžiamąjį teismą, priemonėmis turi būti užtikrinta, kad už juos bus veiksmingai traukiama atsakomybėn. Šalys mano, kad veiksmingai veikiančio Tarptautinio baudžiamojo teismo įsteigimas yra labai reikšmingas taikos ir tarptautinio teisingumo plėtojimui.

Įgyvendindama nustatytą tikslą, IPBES vykdo susijusias funkcijas ir nustato mokslinės informacijos, padedančios formuoti politiką, rinkimo prioritetus, atlieka moksliškai patikimus ir nepriklausomus žinių apie biologinę įvairovę ir ekosistemines paslaugas vertinimus pasauliniu ir regioniniu lygiu. Kokie yra jo pagrindiniai momentai? IPBES 7-ojoje plenarinėje sesijoje m. IPBES pasauliniame vertinime įvertinta biologinės įvairovės ir ekosistemų žmonijai teikiamų paslaugų būklė, jos pokyčių priežastys, biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų praradimų pasekmės žmonijai ir galimi scenarijai ateinantiems trim dešimtmečiams, tiek išliekant šių dienų tendencijoms, tiek įgyvendinant rekomenduojamas politikos alternatyvas.

Šalys susitaria bendradarbiauti ir prireikus imtis būtinų priemonių Romos statuto ir susijusių dokumentų universalumui ir vientisumui besąlygiškai remti, taip pat stiprinti savo bendradarbiavimą su TBT. Šalys įsipareigoja įgyvendinti Romos statutą ir imtis būtinų veiksmų susijusiems dokumentams pavyzdžiui, Susitarimui dėl TBT privilegijų ir imunitetų ratifikuoti. Šalys sutaria, kad šiais klausimais būtų naudinga užmegzti tarpusavio dialogą.

automatizuotų prekybos sistemų apžvalgos

Šalys dar kartą patvirtina kovos su terorizmu svarbą ir vadovaudamosi galiojančiomis tarptautinėmis konvencijomis, įskaitant tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių konvencijas, savo įstatymais bei kitais teisės aktais ir atsižvelgdamos į JT pasaulinę kovos su terorizmu strategiją, išdėstytą m.

JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. Šalys tai daro visų pirma: a       visiškai įgyvendindamos JT Saugumo Tarybos rezoliucijas   ir  bei paskesnes rezoliucijas, įskaitanttaip pat visas kitas atitinkamas JT rezoliucijas ir besąlygiškai laikydamosi savo įsipareigojimų pagal kitas atitinkamas tarptautines konvencijas ir dokumentus; b       keisdamosi informacija apie teroristus, teroristų grupuotes šiaurės airijos biologinės įvairovės strategija jų rėmimo tinklus pagal tarptautinės ir nacionalinės teisės nuostatas; c       keisdamosi nuomonėmis apie kovos su terorizmu priemones ir metodus, įskaitant technines ir mokymo sritis, ir dalydamosi terorizmo prevencijos patirtimi; d       bendradarbiaudamos taip, kad būtų sustiprintas tarptautinis sutarimas dėl kovos su terorizmu, įskaitant teisinę teroro aktų apibrėžtį, o ypač siekdamos susitarimo dėl Bendrosios tarptautinio terorizmo konvencijos.

žurnalo įrašai apie darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorius

medžiagos