Studentų patirties strategijos universitetas.

studentų patirties strategijos universitetas

Januar um Džiugu, jog šiandien Vyriausybės posėdžio metu pagaliau finišo tiesiąją pasiekė ateinančių metų norminių studijų kainų didinimo klausimas. Girdėdamas šį klausim Lietuvos aukštajame moksle lėšos, tenkančios vienam studentui, ypač atsilieka nuo vidurkio — kiek daugiau nei dvigubai nuo kitų Europos Sąjungos valstybių. Norėčiau manyti, kad šis rodiklis rodytų visai ką kita, jeigu jis atsižvelgtų į ekonominius šalies pajėgumus pavyzdžiui, BVPtačiau ir šioje kategorijoje rodmenys išlieka ženkliai mažesni.

studentų patirties strategijos universitetas

Šis rodiklis yra neatsiejamas nuo studijų prieinamumo ir studijų kokybės gerinimo. Tokiu atveju norminių studijų kainų didinimas sukuria finansinį pagrindą gerinti studijų kokybę, pritraukiant tarptautinius dėstytojus ir kuriant tarptautiškesnes studijas, tobulinant mokymosi infrastruktūrą, įrangą ir keliant dėstytojų atlyginimus. Nedidindami lėšų negalime tikėtis nei tarptautiškų studijų, gero specialistų rengimo, nei mažesnių grupių auditorijose ar orų atlygį gaunančių dėstytojų.

studentų patirties strategijos universitetas

Todėl pritariu šiam siekiui gerinti studijų kokybę ir raginu toliau nuosekliai didinti studijoms, o kartu ir kiekvienam studentui tenkantį finansavimą. Siekiant aukštesnės studijų kokybės būtina investuoti į studentų skatinimą. Nors siūlomame sprendime numatoma didinti lėšų, skiriamų studentų skatinimui, dydį nuo 4 BSI iki 4,5 BSI nuo sausio mėnesio 1 BSI dydis — 40 Eurmanau, kad toks didinimas nėra pakankamas, todėl raginau jį labiau didinti ir skirti 5,5 BSI.

Lėšos, tenkančios vienam studentui, tėra viena sudedamoji studijų prieinamumo temos dalis.

studentų patirties strategijos universitetas

Sprendžiant šią problemą būtina parengti Lietuvos socialinės dimensijos tobulinimo veiklų planą. Tokius planus turi, pavyzdžiui, ir Airija bei Austrija.

studentų patirties strategijos universitetas

Jais remiantis yra sudaromos lygios galimybės įstoti, sėkmingai studijuoti ir pabaigti studijas socialiai pažeidžiamiausiems. Tokiuose planuose būna numatomos paramos priemonės, padedančios mažinti socialinį atotrūkį. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į galimybes tobulinti vykdomas priemones: sieti valstybės remiamų paskolų grąžinimo sąlygas su asmens pajamomis po studijų, stiprinti tiesioginę finansinę paramą studentams.

studentų patirties strategijos universitetas

Ne mažiau svarbu siekti studentų įdarbinimo į mokslo, studijų ar kitas veiklas aukštosiose mokyklose. Šie žingsniai padėtų gerinti studijų studentų patirties strategijos universitetas, kuriam turime teikti dėmesį ir ieškoti papildomų socialinės dimensijos sprendimo būdų.

medžiagos